ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή υπηρεσιών Ειδικού Πολιτικού Μηχανικού

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για παροχή υπηρεσιών Ειδικού Πολιτικού Μηχανικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !