Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/03/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/02/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !