Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατία, εργοτάξιο Πυλαίας, συνεργεία ύδρευσης κλπ), όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακλουθεί προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 04 Ιουλίου 2014, και ώρα 14:30.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προσφορά για την υπηρεσία ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/06/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !