Προσφορά για την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού

Προσφορά για την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού, της εταιρίας Flygt, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια μίας αντλίας τροφοδοσίας βιομηχανικού νερού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 26/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !