Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH που βρίσκονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/12/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !