Προσφορά για προμήθεια γάλακτος

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια συνολικά σαράντα (35) φιαλών νωπού παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% λιπαρά, σε συσκευασία μισού λίτρου….

  • Θέμα διαγωνισμού: Προσφορά για προμήθεια γάλακτος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 28/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/12/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !