Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων