Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) UPS, μιας (1) οθόνης και αναβάθμιση ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) UPS, μιας (1) οθόνης και αναβάθμιση ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !