Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/01/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !