Προμήθεια βρώσιμου γράσου για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια βρώσιμου γράσου για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/09/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/08/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/08/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !