Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Προμήθεια βιομηχανικού αναλυτή καυσαερίων για την  ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια βιομηχανικού αναλυτή καυσαερίων για την  ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/07/2022 ώρα 14:00μμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/07/2022
  • CPV: 38300000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/07/2022
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !