• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια βανών σύρτου ελαστικής έμφραξης PN16 μετά των αντιστοίχων βάκτρων προστασίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/03/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !