• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/09/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !