• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια USB sticks, τετραδίων, τσαντών και σακιδίων για τις επικοινωνιακές ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/03/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/02/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !