Προμήθεια τριών (3) αντλιών για τα αντλιοστάσια: 1) ΑΑ41-ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2) ΑΑ72-Τριλόφου και 3) ΑΑ76-Πλαγιαρίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τριών (3) αντλιών για τα αντλιοστάσια: 1) ΑΑ41-ΤΕΙ Θεσ/νίκης 2) ΑΑ72-Τριλόφου και 3) ΑΑ76-Πλαγιαρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !