Προμήθεια τεσσάρων πτερωτών για Αντλίες νερού της Εταιρίας Δράκος – Πολέμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  προμήθεια τεσσάρων πτερωτών για αντλίες νερού της εταιρίας Δράκος – Πολέμης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια τεσσάρων πτερωτών για αντλίες νερού της εταιρίας Δράκος – Πολέμης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !