Προμήθεια συσσωρευτών για τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια συσσωρευτών για τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/03/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/02/2020.
  • CPV: 31430000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !