Προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων των δικαιούχων υπαλλήλων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων των δικαιούχων υπαλλήλων της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !