• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων των δικαιούχων υπαλλήλων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2013
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/10/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/10/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/09/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !