Προμήθεια σωλήνων πoλυαιθυλενίου PE

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σωλήνων πoλυαιθυλενίου PE

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/05/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 15/05/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !