Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/2/2018 21/02/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/2/2018 21/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου Λήψη Αρχείου Λήψη ΑρχείουΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !