Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ Φ50

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ Φ50

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/01/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 20/12/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !