Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ DN50

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια σιδηροσωλήνων γαλβανιζέ DN50
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/03/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !