Προμήθεια server για αναβάθμιση του domain controller της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια server για αναβάθμιση του domain controller της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις  
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !