Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων υδρομετρητών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης (συνδετήρων) δύο τεμαχίων υδρομετρητών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/02/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !