Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενη εταιρία να καταθέσει προσφορά μέχρι την 11/7/2013 και 14:30 στη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια ΑΑ12- Ανάληψης, ΑΑ35-Ωραιοκάστρου και ΑΑ14-Χαμόδρακα.
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πτερωτών αντλιών για τα Α/Σ Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !