Προμήθεια προμήθεια δύο (2) πτερωτών για υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες Hidrostal

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια προμήθεια δύο (2) πτερωτών για υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες Hidrostal
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !