• Θέμα διαγωνισμού: Για την προμήθεια προεκτυπωμένων λογαριασμών και φακέλων καθώς και για την παροχή υπηρεσίας εργασιών εμφακέλωσης και δίπλωσης των λογαριασμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για τα έτη 2014-2015
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/12/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/12/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !