ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ Π.Υ. ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 13/01/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/12/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !