Προμήθεια πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία,  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !