Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 09 Μαΐου, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος) Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς τύπου τρέιλερ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/05/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/04/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !