Προμήθεια οργάνου ατομικής απορρόφησης

Προμήθεια
α) αυτοματοποιημένου συστήματος φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης με τεχνικές φούρνου γραφίτη, φλόγας και γεννήτριας υδριδίων και
β) συσκευής χώνευσης δειγμάτων με φούρνο μικροκυμάτων
  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνου ατομικής απορρόφησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/07/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !