Προμήθεια οργάνων συνεχούς μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού προσαγωγής της διώρυγας Αλιάκμονα – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνων συνεχούς μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού προσαγωγής της διώρυγας Αλιάκμονα

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/11/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/11/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρίνηση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !