• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) σωλήνων πολυαιθυλενίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !