Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) για σωλήνες πολυαιθυλενίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων συνδέσμων (ρακόρ) για σωλήνες πολυαιθυλενίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 13/12/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 13/12/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !