ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών (κρουνών) συνολικού προϋπολογισμού εκατόν μιας χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (101.500 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμούΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού31/10/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών31/10/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης02/10/2012
  • ΠροκήρυξηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/ΔιευκρινήσειςΛήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξηςΛήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !