Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών σε διάφορες διατομές, καθώς και σφαιρικών διακοπτών ¾΄΄ Χ ¾΄΄ με τηλεσκοπική διάταξη και σφαιρικών διακοπτών ¾΄΄ Χ ½΄΄ με βαλβίδα αντεπιστροφής

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών σε διάφορες διατομές, καθώς και σφαιρικών διακοπτών ¾΄΄ Χ ¾΄΄ με τηλεσκοπική διάταξη και σφαιρικών διακοπτών ¾΄΄ Χ ½΄΄ με βαλβίδα αντεπιστροφής

  • ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/05/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/03/2024.
  • ΝΕΑ Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/05/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 42131260-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2024
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • ΝΕΑ Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !