Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ (συνδέσμων) για σωλήνες PE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ (συνδέσμων) για σωλήνες PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/06/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !