• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/05/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !