Προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης για το πρόγραμμα CC-WARE

Προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης για το πρόγραμμα CC-WARE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης για το πρόγραμμα CC-WARE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/06/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου