Προμήθεια on line οργάνων για το πρόγραμμα CC WARE

Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια on-line οργάνων μέτρησης αγωγιμότητας, pH και διαλυμένου οξυγόνου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Πέμπτη  16 Μαϊου 2013 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:

ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών  8ος όροφος
Τσιμισκή 98, 54622

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια on line οργάνων για το πρόγραμμα CC WARE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/05/2013
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !