ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ DN100 ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/07/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/07/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !