ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2,3 TON

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2,3 TON», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (135.000€) ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ,  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 2,3 TON
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 28/03/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/03/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/02/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !