Προμήθεια οκτώ τετρακίνητων οχημάτων pick-up Double Cab και ενός επιβατικού οχήματος μεσαίας κατηγορίας 4 ή 5 θυρών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οχημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/01/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/12/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !