Προμήθεια έντεκα (11) επιβατικών οχημάτων τύπου ΜPV (Multipurpose vehicle-minivan) και ενός (1) τετρακίνητου οχήματος pick-up Double Cab

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οχημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/04/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !