Προμήθεια μίας αντλίας συλλογής αφρών – λιπών

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας αντλίας συλλογής αφρών–λιπών, της εταιρίας Flygt, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !