Προμήθεια Λιπαντικών και γράσσων οχημάτων και εγκαταστάσεων αντλιοστασίων της ΕΥΑΘ Α.Ε

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Λιπαντικών και γράσσων οχημάτων και εγκαταστάσεων αντλιοστασίων της ΕΥΑΘ Α.Ε

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/03/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/02/2020.
  • CPV: 24951000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !