Προμήθεια λιπαντικών 2021

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια λιπαντικών 2021

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/06/2021 ώρα 09:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/06/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !