• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου ηλεκτροκινητήρα για αντλιοστάσιο ΕΥΑΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/08/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !