Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων, ερμαρίων και απαγωγού αερίων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων, ερμαρίων και απαγωγού αερίων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/11/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !